O nas

Stowarzyszenie Pożytku Publicznego im. Bronisławy Adamskiej Absolwentów 1 Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Głubczycac
h


Osobowy skład Zarządu Stowarzyszenia

Jan  Bażyński - Prezes Zarządu
Stanisława Wiciak - Zastępca Prezesa
Dorota Turniak - Zastępca Prezesa
Agata Opyt - Członek Zarządu
Lila Rychlik - Członek Zarządu


Osobowy skład Komisji Rewizyjnej

Edward Wołoszyn - Przewodniczący
Czesław Tabaka - Członek
Józef Kamiński - Członek

Maria Siekierzyńska - Księgowa
Agata Opyt - Skarbnik

Adres:
48-100 Głubczyce 
ul. Jana Kochanowskiego 22
tel. 77 485 27 01 
fax. 77 485 06 10

 

Bank:

Bank Spółdzielczy w Głubczycach pl. 1 Maja 1
Nr rach. 12 8868 0004 2000 0000 3580 0001

KRS: 0000235917 data rejestracji 20.06.2005 roku.

Regon: 160039512

NIP: 7481525724