Kontakt

Adres szkoły:
Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
48-100 Głubczyce ul. Jana Kochanowskiego 22

Adres Stowarzyszenia :
Stowarzyszenie Pożytku Publicznego im. Bronisławy Adamskiej
Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
48-100 Głubczyce ul. Jana Kochanowskiego 22

Adres elektroniczny:
www.absolwencilo.glubczyce.pl

biuro@jubileuszlo.glubczyce.info

Telefony kontaktowe:
szkoła: tel. 77 485 27 01, 883 601 360
organizatorzy: Jan Bażyński 601 845 378,

Zyder Jadwiga 500 029 917,
Dorota Turniak 662 516 813,
Stanisława Wiciak 600 952 810,

Miejsce noclegowe - rezerwacja :
Hotel Domino 48-100 Głubczyce ul.Słowackiego 3
tel. 77485 0901, fax. 77485 0905

Nr.rachunku bankowego stowarzyszenia:
Bank Spółdzielczy w Głubczycach ul. 1 Maja 1
Nr. 12 8868 0004 2000 0000 3580 0001
Nr.KRS 0000235917